Skład osobowy Katedry Metod Ilościowych:

  • prof. US dr hab. Rafał Klóska – Kierownik Katedry
  • dr Kamila Bednarz-Okrzyńska
  • dr Rafał Czyżycki
  • dr Anna Landowska
  • dr Elżbieta Szaruga
  • mgr Piotr Szklarz
  • dr inż. Tomasz Wiśniewski