Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:

 • badania operacyjne,
 • badania operacyjne i teoria optymalizacji,
 • ekonometria,
 • ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych,
 • ekonomia matematyczna,
 • matematyka,
 • matematyka finansowa,
 • metody statystyczne w turystyce i rekreacji,
 • praktyczne zastosowanie pakietu komputerowego STATISTICA PL w badaniach naukowych,
 • prognozowanie i symulacje,
 • statystyczna analiza zjawisk gospodarczych i społecznych,
 • statystyka,
 • statystyka matematyczna,
 • teorie i aplikacje metod ilościowych w naukach ekonomicznych,
 • wnioskowanie statystyczne,
 • wspomaganie procesów podejmowania decyzji przy użyciu symulacji komputerowej.