Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:

wtorek: 12.00-12.45
czwartek: 17.45-18.30

Pokój: 419
Telefon: (91) 44-43-162

tomasz.wisniewski@wzieu.pl

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki badań operacyjnych, zastosowań matematyki oraz informatyki w różnych dziedzinach. W szczególności zajmuję się następującymi obszarami:

 • Symulacje komputerowe
 • Optymalizacja systemów złożonych
 • Wykorzystanie matematyki do modelowania systemów
 • Wykorzystanie algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji
 • Analiza statystyczna danych

Dodatkowo zajmuję się wykorzystaniem e-learningu oraz informatycznych narzędzi e-learningowych do wspomagania nauczania. Ponadto współtworzę oraz administruję systemy e-learningowe oparte o system moodle – instalacja, tworzenie kursów i materiałów e-learningowych, prowadzenie szkoleń (portale: ipma-student.pl, edubridge.wzieu.pl, wydziałowy system e-learningowy)

Spis publikacji – Tomasz Wiśniewski

 1. Tundys B., Wiśniewski T., Matuszczak A.: Znaczenie wyboru trasy w kontekście funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw – materiały konferencji 4th International Conference “ LOGISTICS SYSTEMS IN ECONOMY – IT SOLUTIONS”, Zielona góra, wrzesień 2016
 2. Wiśniewski T., Matuszczak A.: The use of computer simulation to model the supply chain – materiały konferencji 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, Kraków, czerwiec 2016
 3. Wiśniewski T., Matuszczak A.: Wykorzystanie symulacji komputerowej do modelowania łańcucha dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka (w druku)
 4. Wiśniewski T., Rymaszewski S.: The use of simulation and genetic algorithm with different genetic operators to optimize manufacturing system. Applied Computer Science: 9(1), 2013, s. 34-45.
 5. Korytkowski P., Wiśniewski T. Rymaszewski S.: Multivariate simulation analysis of production leveling (heijunka) – a case study. W materiałach konferencyjnych IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control, Sankt Petersburg, Rosja, 2013, s. 1570-1575.
 6. Korytkowski P., Wiśniewski T., Rymaszewski S.: Parameter sensitivity analysis for offset printing simulation model. Electrical Review : 89(1a), 2013, s. 99-102.
 7. Korytkowski P., Wiśniewski T., Rymaszewski S.: Ant Colony Optimization for solving scheduling problems in job shop manufacturing systems using multi-attribute dispatching rules. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 67, 2013, s. 231-241.
 8. Korytkowski P., Wiśniewski T., Rymaszewski S.: An evolutionary simulation-based optimization approach for dispatching scheduling. Simulation Modelling: Practice and Theory: 35, 2013, s. 69–85.
 9. Wiśniewski T., Rymaszewski S.,  Korytkowski P.: Analiza możliwości wykorzystania dynamicznie przydzielanych  priorytetów w poligrafii. Postępy Nauki i Techniki: 13, s. 14-24, 2012.
 10. Wiśniewski T., Korytkowski P., Zaikin O., Pesikov E.: Using Dynamic Priority Rules for Optimization of Complex Manufacturing Systems. W materiałach konferencyjnych 14th IFAC Symposium INCOM’12 – Advanced Control for Smarter Manufacturing: 14(1), Bukareszt, Rumunia, 2012, s. 1359-1365 (nagroda za artykuł: „Best paper of Track: Metaheuristics and Soft Computing in Production Management”).
 11. Korytkowski P., Wiśniewski T.: Simulation-based optimization of inspection stations allocation in multi-product manufacturing systems. International Journal of Advanced Operations Management:  4(1/2), 2012, s. 105-123.
 12. Korytkowski P., Wiśniewski T.: Performance analysis of a commercial offset printing under dynamic priority rules. Operations Research and Decisions: 21, 2011, s. 53-64.
 13. Wiśniewski T., Korytkowski P.: Chapter 4: Identification of an Assessment Model for Evaluating Performance of a Manufacturing System Based on Experts Opinions. In: Semantic Methods for Knowledge Management and Communication, Radosław Katarzyniak, Tzu-Fu Chiu, Chao-Fu Hong, Ngoc Thanh Nguyen (Eds.), Studies in Computional Intelligence, Vol. 381, Springer, 2011, s. 35-46.
 14. Wiśniewski T., Zaikin O.: A simulation approach to evaluating manufacturing system performance. Management and Production Engineering Review: 2(3), 2011,  s. 60–67.
 15. Zaikin O., Korytkowski P., Wiśniewski T.: Simulation studies of a Commercial Offset Printing under Dynamic Priority Rules. W materiałach konferencyjnych ROADEF 2011 -12th congress of the French National Society of Operations Research and Decision Science: 2, Saint-Etienne, Francja, 2011, s. 725-726.
 16. Korytkowski P., Wiśniewski T., Zaikin O.: Optimal buffer allocation in re-entrant job shop production using simulated annealing. Management and Production Engineering Review: 1(3), 2010, s. 30-40.
 17. Korytkowski P., Wiśniewski T.: Simulation-based optimization of a multi-product assembly-to-order system. Metody Informatyki Stosowanej: 4/2010 (25), 2010, s. 93-107.
 18. Zaikin O., Wiśniewski T.: Weryfikacja przez symulację modelu matematycznego systemu produkcyjnego z priorytetami dynamicznymi. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą: 31, 2010, s. 232-243.
 19. Korytkowski P., Wiśniewski T., Zaikin O.: Multi-criteria approach to inspection stations allocation for multi-product manufacturing systems in make-to-order sector. Control & Cybernetics: 39(1), 2010, s. 97-116.
 20. Wiśniewski T., Zaikin O.: Modelowanie matematyczne i symulacyjne systemu produkcyjnego z priorytetami dynamicznymi. Metody Informatyki Stosowanej: 2/2010 (23), 2010, s. 159-170.
 21. Wiśniewski T., Korytkowski P.: Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk kontrolnych dla systemu klasy montaż na zamówienie. Metody Informatyki Stosowanej: 4/2009 (21), 2009, s. 147-161.
 22. Korytkowski P, Małachowski B., Wiśniewski T.: Genetic Algorithm for Optimization of Inspection Stations Allocation in Multi-Product Manufacturing Systems. W materiałach konferencyjnych 39 International Conference on Computers & Industrial Engineering –  IEEE Xplore, Troyes, Franccja, 2009, s. 566-571.
 23. Korytkowski P., Wiśniewski T., Zaikin O.: Performance Analysis of Make-to-Order Manufacturing System with Inspection Stations. W materiałach konferencyjnych 13th IFAC Symposium INCOM’09 – Information Control Problems In Manufacturing, Moskwa, Rosja, 2009, s. 1475-1480.
 24. Wiśniewski T., Korytkowski P.: Analiza właściwości modeli analitycznych i symulacyjnych systemów klasy montaż na zamówienie. Metody Informatyki Stosowanej: 1/2009 (18), 2009, s. 147-160.
 25. Wiśniewski T.: Open queuing network optimization in multi-product complex manufacturing system. W materiałach konferencyjnych XVII  Międzynarodowej Konferencji pt.: Problemy sterowania bezpieczeństwem systemów złożonych, Moskwa, Rosja, 2009, s. 264-266.