Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:

poniedziałek nieparzysty  15:45-17:15

środa parzysta 15:45-17:15

Niestacjonarne:

2019-03-25 15:45-17:15
2019-04-08 15:45-17:15
2019-05-20 15:45-17:15
2019-06-17 15:45-17:15

Pokój: 417
Telefon: (91) 44-43-158
adres e-mail: anna.landowska@wzieu.pl

 

Obszar pracy naukowej

Praca naukowa obejmuje analizę statystyczną modeli ekonomicznych oraz optymalizację metodami sztucznej inteligencji oraz ekonometrycznymi, takimi jak: klasyczne algorytmy genetyczne, algorytm pattern serach, sztuczne sieci neuronowe, metoda simplex, programowanie dynamiczne.

 

Publikacje naukowe

  1. Landowska A., Zastosowanie dyskretnego programowania dynamicznego do rozwiązania problemu optymalnego przydziału w gospodarstwie rolnym, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 268 (54), 2009, s.55-60.
  2. Landowska A., Rozwiązanie problemu optymalnego przydziału za pomocą klasycznego algorytmu genetycznego, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 275 (57), 2009, s.53-57.
  3. Landowska A., Liniowy model w dynamicznej optymalizacji produkcji roślinnej gospodarstwa rolnego, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 280 (59), 2010, s.53-58.
  4. Landowska A., Zastosowanie programowania dynamicznego do rozwiązania problem optymalnego przydziału surowca, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 282 (60), 2010, s.71-76.
  5. Landowska A., Klasyczny algorytm genetyczny w optymalizacji dynamicznej modelu liniowego produkcji roślinnej, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 285 (62), 2011, s. 45-50.
  6. Landowska A., Landowski M., Zastosowanie wybranych modeli optymalizacji dynamicznej struktury produkcji roślinnej w przeciętnym gospodarstwie rolnym, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 297 (68), 2012, s. 47-54.
  7. Landowska A., Zastosowanie klasycznego algorytmu genetycznego do rozwiązywania dynamicznych modeli produkcji, Univ. Technol. Stetin., Oeconomica, 2017, w druku.

AL