Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:

piątek 14:30-16:00

Pokój: 418
Telefon: (91) 44-43-160
rafal.kloska@wzieu.pl

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowo-badawcze związane są ze specjalizacją naukową i w opublikowanych pracach wyróżnić można trzy główne nurty. Pierwszy, będący konsekwencją tematyki poruszanej zarówno w pracy magisterskiej jak i doktorskiej, dotyczy analiz struktury podmiotowej rynku (w szczególności sektora usług). Drugi, wynikający z moich pasji badawczych, uwzględnia praktyczne zastosowania metod ilościowych w ekonomii. Trzeci, w moim przekonaniu najważniejszy, oscyluje wokół tematu: „Rozwój regionalny a innowacyjność w Polsce” a poruszana tu problematyka dotyczy analiz i diagnoz tych wielowymiarowych kategorii ekonomicznych rozpatrywanych nie tylko osobno, ale też razem z uwagi na wzajemną relację między nimi. Szczególny nacisk położony został na kwantyfikację obszaru badawczego i wykorzystanie odpowiednich metod pozwalających na jego statystyczną analizę.

Lista 10 najważniejszych publikacji:

  1. Rafał Klóska, Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 256.
  2. Rafał Klóska, Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce, w: A. Smalec (red.): Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 867, Seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 40, Szczecin 2015, s. 9-20.
  3. Rafał Klóska, Innowacyjność regionów jako czynnik pobudzający funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 6/2014, Poznań 2014, s. 135-143.
  4. Rafał Klóska, Brand of the region in context of socio-economic development in Poland, w: A. Smalec (red.): Marketing przyszłości. Strategie. Instrumenty. Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 824, Seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 35, Szczecin 2014, s. 19-27.
  5. Rafał Klóska, Rozdział 13: Rozwój regionalny w Polsce – studium teoretyczno-badawcze, w: Woszczek, T. Grabiński, A. Tabor (red.): Kompetencje, wiedza, umiejętności. Teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2014, s. 133-140.
  6. Rafał Klóska, Potencjał innowacyjny a rozwój regionalny w Polsce, w: M. Czupich, Ignasiak-Szulc, M. Kola-Bezka (red.): Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 163-176.
  7. Rafał Klóska, Gospodarka regionalna oparta na wiedzy i innowacjach, w: A. Smalec (red.): Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 775, Seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 30, Szczecin 2013, s. 75-84.
  8. Rafał Klóska, Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w ujęciu regionalnym, w: B. Filipiak (red.): Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012, Poznań 2012, 127-136.
  9. Rafał Czyżycki, Rafał Klóska, Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach, Economicus, Szczecin 2011, s. 325.
  10. Rafał Klóska, Innowacyjność województw w Polsce, w: L. Woszczek, T. Grabiński, Tabor (red.): Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów, Część I, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2010, s. 59-66.

Inne

Uczestnik wysokogórskich trekkingów (m.in.: wokół Matterhorn i Monte Rosa, Gran Paradiso, Mont Blanc, Pireneje, Tatry, Kilimandżaro) i wypraw do ponad 50 krajów świata, maratończyk i triathlonista (największy sportowy sukces: ukończenie Herbalife Susz Triathlon w 2012 roku na dystansie HALF-IRONMAN (113km = 1,9km pływanie + 90km rower + 21,1km bieg) w czasie 5h:50min:45sek.).

kloska-rafal-zdjecie-1